Bůh je slon?

Zkoumání filozofického argumentu slepců a slona ve filozofii náboženství. Adaptováno podle Davida A. Hornera.

Existuje populární analogie, užívaná jako demonstrace toho, že všechna náboženství jsou rovnocennými způsoby popisu Boha. Profesoři religionistiky tuto filozofickou analogii mají obzvláště v oblibě, protože staví všechna náboženství na roveň a tvrdí, že jsou ve svém popisu Boha stejně pravá. Tato analogie zní následovně: čtyři slepci objeví slona. Protože se dosud nikdy se slonem nesetkali, tápají kolem a snaží se pochopit a popsat tento nový fenomén. Jeden z nich uchopí chobot a dochází k závěru, že je to had. Jiný zkoumá jednu sloní nohu a popíše ji jako strom. Třetí najde sloní ocas a oznámí, že jde o provaz. A čtvrtý slepec po objevu sloního boku učiní závěr, že jde vlastně o zeď. Všichni ve své slepotě popisují jednu a tutéž věc: slona. Přesto tuto stejnou věc každý z nich popisuje radikálně odlišným způsobem.

Pro mnohé je to analogické různým světovým náboženstvím - popisují stejnou věc radikálně odlišnými způsoby. Člověk by měl tedy dojít k závěru, že žádné jednotlivé náboženství nemá patent na pravdu, ale že bychom měli na všechna pohlížet jako na rovnocenně pravá. To je velmi působivý a provokativní obraz a zdá se, že má jistě určitou dávku pravdy.

Je-li Bůh nekonečný a my jsme koneční, je rozumné věřit tomu, že nikdo z nás nedokáže jeho podstatu plně vystihnout. Avšak opravdu tato filozofická analogie demonstruje pravdu, že všechna náboženství vedou k Bohu? Kdybychom řekli, že ano, opominuli bychom několik důležitých věcí... Za prvé, je tu faktická skutečnost: slon. Slepci se snaží o popis něčeho, co je ve skutečnosti slon a ne něco jiného. Stejně tak existují faktické otázky ohledně Boha. "Existuje vůbec Bůh?" je otázka týkající se faktu, stejně jako "Byl T. G. Masaryk vůbec kdy československým prezidentem?" Jestli je to pravda, bylo by to pravé, ať už tomu někdo věří nebo ne a kdyby to někdo popíral, mýlil by se. Všechny názory, ať už se týkají slonů nebo podstaty Boha, tedy nejsou stejně pravé.

Za druhé, všichni čtyři slepci se vlastně mýlí. Jde o slona a není to ani zeď, ani provaz, ani strom, ani had. Jejich názory nejsou rovnocenně pravé - jsou rovnocenně a fakticky nepravé. Přinejlepším by taková analogie náboženského pluralismu ukazovala na to, že všechna náboženství jsou nepravá, nikoli pravá. Za třetí, a to je nejdůležitější, tato filozofická analogie nebere v úvahu žádné jedinečné zjevení. Kdyby se na scéně objevil pátý člověk, který by viděl (a který by byl schopen prokázat, že vidí), a kdyby popsal slona jako slona, analogii by to úplně změnilo.

Ježíš Kristus, jedinečný mezi všemi náboženskými vůdci všech dob, o sobě tvrdil, že je takovým "pátým člověkem", konečným zjevením Boha. Mnozí lidé, kteří sledovali Ježíšovy zázraky a slyšeli ho mluvit, byli pohoršeni jeho zcela jasnými výroky týkajícími se jeho božství. "To bylo příčinou, že ještě více usilovali Ježíše zabít, protože nejen znesvěcoval sobotu, ale dokonce nazýval Boha svým vlastním Otcem, a tak se mu stavěl na roveň." 1Jan 5,18 Ježíš nás zve, abychom v něho věřili, pokud chceme uspokojit své hledání Boha... "Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mně, nikdy nebude žíznit." 2Jan 6,35

Nahoru