Domů > Něco o nás > Čemu věříme?

Čemu věříme?

Bylo by asi vhodnější, aby na tomto místě byla Boží fotografie a my mohli napsat: „Tak toto je Bůh, ve kterého věříme.“ Ale Boha nikdy nikdo neviděl, a tak ho nemohl ani vyfotografovat. Je zde obrázek jiný – motiv populárního Matrixu. Hlavní hrdina filmu bratří Wachowských Neo věří, že je tady Něco, co jej přesahuje. My, jako křesťané, věříme, že ne Něco, ale Někdo takový existuje, a to Bůh.

Věříme,
že Bůh je osoba a má osobnost,
tak, jako je tomu s každým člověkem;
věříme,
že díky tomu je mezi člověkem
a Bohem možný osobní vztah;

věříme,
že i když jsme tuto možnost
úzkého, hlubokého vztahu s Bohem
kvůli hříchu ztratili, Bůh to nevzdal;
věříme,
že dobrovolnou obětí Ježíše Krista,
byla všem lidem nabídnuta možnost
odpuštění hříchů a smíření s Bohem.

Matrixový Neo, Trinity či Morfeus usilovně hledali pravdu. My, jako křesťané, jsme také hledači pravdy. Oproti Matrixu však věříme, že jsme pravdu našli v Bibli, kterou považujeme za Boží slovo. Věříme, že Starý a Nový zákon byly napsány pod Boží inspirací a přijímáme je jako nejvyšší autoritu víry a života. Nemyslíme si podobně jako agent Mulder z kultovního seriálu Akta X, že „pravda je tam někde venku.“ Věříme, že pravda o Bohu a o člověku je uvnitř. Uvnitř Bible.

Na základě Bible
věříme,
v jediného Boha existujícího ve třech osobách.
Věříme v Boha Otce, Syna Ježíše Krista a Ducha svatého.
Věříme,
že Ježíš byl počat Duchem svatým
a narodil se z Marie Panny.

Věříme,
že Ježíš je pravým Bohem a pravým člověkem.

Věříme,
že Bůh stvořil člověka ke svému obrazu.
Člověk zhřešil a trestem za hřích je smrt
- fyzická i duchovní.
Věříme,
že žádný člověk není bez hříchu
a každý se bude zodpovídat sám za sebe před Bohem.

Věříme,
že Ježíš Kristus umíral za hříchy každého člověka.
Věříme,
že každý, kdo lituje svých hříchů
a uvěří v Ježíše Krista jako svého Spasitele,
má život věčný, jeho hříchy jsou mu odpuštěny
a je v Božích očích spravedlivý, bez hříchu.

Věříme,
že vírou Ježíše Krista se člověk nově duchovně narodí
a stává se Božím dítětem.
Věříme
v křest Duchem svatým,
který zmocňuje a vystrojuje věřící ke službě,
a to pomocí nadpřirozených darů.

Věříme
ve vzkříšení lidí spravedlivých i nespravedlivých.
Spravedliví budou vzkříšeni pro život věčný s Bohem,
nespravedliví k věčnému zatracení,
protože odmítli nabídku spasení.
Věříme
v jedinou pravou Církev obecnou,
která je dílem Ducha svatého
a jejíž hlavou je Pán Ježíš Kristus.
Církev je společenstvím všech,
kdo uvěřili v Ježíše Krista.

Věříme,
že místní církve jsou součástí této obecné Církve.
Žádná z místních církví, tedy ani Křesťanský sbor,
není jedinou pravou církví.

Věříme,
že Pán Ježíš ustanovil pro církev dvě svátosti:
křest ve vodě a večeři Páně.


Pokračovat ma další stánku: O co nám jde?
Zpět na úvodní stránku