Domů > Něco o nás > Čím se lišíme od některých církví

Čím se lišíme od některých církví

Značka

  • Naše shromáždění probíhají bez důrazu na zvláštní obřady. S vyjímkou Památky Páně.
  • Podtrhujeme stály osobní život s Bohem u každého křesťana.
  • Nemáme kněze ani kazatele, který by byl odpovědný za duchovní záležitosti sboru. Každý křesťan má od Boha určité duchovní i přirozené obdarování, kterým může sloužit ostatním. Všestrannou zodpovědnost za místní sbor nesou starší sboru.
  • Nekřtíme malé děti. Křest představuje určitou formu vědomého vnějšího vyznání o niterném odevzdání Kristu, a proto křtíme ty, kteří uvěřili v Pána Ježíše Krista jako ve svého Spasitele.
  • Nevybíráme členské příspěvky ani nedostáváme finanční podporu od státu. Všechny náklady jsou kryty dobrovolnými dary příslušníků a přátel sboru.