Domů > K prozkoumání > Zajímavé články > Je Bůh dobrým režisérem?

Je Bůh dobrým režisérem?

Co se to se světem děje? Proč nemůžeme mít jednoduše úplně nový svět – dobrý život – bez utrpení?

Představte si, že by vám někdo řekl: „Nevěřím v existenci dobrých filmových režisérů, protože všechny filmy, které jsem kdy viděl, jsou mizerné.“ To je do jisté míry logický argument, že?

Ten argument předpokládá, že je možné vytvářet dobré filmy. Vlastně tvrdí něco jako: „Protože věřím, že je možné dělat dobré filmy a protože všechny filmy, které jsem kdy viděl, jsou mizerné, myslím, že neexistují žádní dobří režiséři.“

Právě takový argument se často používá při debatě o Boží existenci. Lidé říkají: „Nevěřím v Boha, protože tenhle svět je hrozný.“ Předpokladem zde je, ať už si to daný člověk uvědomuje nebo ne, že je možné, aby existoval dobrý svět.

Úplně nový svět

Jak tedy dospět k tomu dobrému světu? Evolucí? Evoluční model předpokládá, že se zdokonalujeme. Možná, že budeme-li se dost dlouho vyvíjet, nakonec dospějeme k dobrému filmu. Ale jestliže se stále zdokonalujeme, proč máme stále více válek, zločinů, nespravedlnosti, rozvodů, zneužívání? Zdá se, že náš film se stále zhoršuje, místo aby se zlepšoval. Možná že právě to je pravda, které nechceme pohlédnout do tváře. Nemůžeme uvést film s dobrým světem, protože my sami jsme špatní filmoví režiséři. Jsme porušené, hříšné bytosti. Nárůst inteligence a dokonalejší technologie nevyřeší problémy zločinu, chamtivosti a podvodů. Problém je v lidském srdci nezávisle na tom, jak se „vyvíjíme.“ Soustředíme se sami na sebe a jednáme ve svůj vlastní prospěch – což evoluce (přežití nejschopnějších) jen podporuje.

Co se to se světem děje

Otázka zní: líbí se tenhle svět Bohu? Bible říká, že „všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho oči a na čem si v životě zakládá, není z Otce, ale ze světa.“ (1. Janův 2,16)

Svět tedy funguje na základě toho, po čem dychtí člověk („Potřebuju to“), co chtějí jeho oči („Chci to“) a na čem si v životě zakládá („Zasloužím si to“). Není snad pravda, že tyto tři postoje jsou příčinou většiny problémů našeho světa? A není pravda, že tyto věci se Bohu nelíbí?

Druhá otázka, která se nabízí, zní: řídí Bůh opravdu naplno celou tuhle šou? Bible říká ano i ne. Bůh je svrchovaný, ale dává také svobodu volby. Nestojí jako policajt nad každou naší myšlenkou a činem. Svobodná volba může vést ke vzniku špatného filmu. Přidejme k tomu i to, že zatímco Bůh je „Král nad celou zemí“ (Žalm 47,7), z jistého důvodu Bible přesto nazývá ďábla „vládcem tohoto světa“ (Jan 12,31; 14,30; 16,11; 1. Janův 5,19). Vidíme tedy, že i když Bůh je svrchovaný, umožňuje různým bytostem svobodnou vůli.

Třetí otázka zní: je tento svět Božím královstvím? Bible odpovídá ne. Ježíš řekl: „Moje království není z tohoto světa“ (Jan 18,36). V tomto okamžiku je Boží království neviditelné a duchovní. Přestože Bůh je Král nad námi všemi, ne všichni mu umožnili být Králem jejich srdce a života. Ti, kteří to udělali, jsou součástí jeho neviditelného království (i když žijí v tomto světě, který jeho královstvím není).

Dobrý život – bez utrpení

 

Ten skutečný Boží film se ještě nikdy nikde nepromítal. Ale přijde den, kdy „se vlády nad světem ujme náš Pán a jeho Mesiáš“ (Zjevení 11,15). V ten den uvidíme mnohem lepší film, protože za kormidlem stane mnohem lepší režisér. Bůh má plány na lepší svět, a ten se vůbec nebude podobat tomuto světu. On je dobrý režisér. Zde je malá předpremiéra:

„Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi, a setře jim každou slzu s očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude - neboť co bylo, pominulo.“ (Zjevení 21,3-4)


Nahoru