Domů > Něco o nás > Kdo jsme

Kdo jsme

Jak už napovídá název "Křesťanský sbor", jsme otevřeným společenstvím lidí všech generací patřících do poměrně malého svazku Křesťanských sborů v České republice. Lze je

zařadit mezi evangelikální sbory. Jsou větví křesťanské církve navazující na českou i světovou reformaci. Jsme církví státem uznanou a registrovanou. Hlavní hodnotou pro nás je upřímnost ve vztahu k Bohu i k lidem.

Křesťanské sbory vznikaly v první polovině 19. století v Anglií. Obřady a jiné prvky v tradičních církvích měly za následek, že návštěva kostela se u mnoha lidi stala pouze věcí zvyku a víra ve všedním životě nehrála žádnou roli.

Křesťané, kteří byli pevně přesvědčení o věrohodnosti i aktuálnosti Bible a sami přijali do života Ježíše Krista jako osobního Spasitele a Pána, toužili po změna této situace a po návratu k prosté křesťanské praxi, jak zachycuje biblický Nový zákon. Za jediné měřítko učení i života pokládali Bibli, kterou přijímali jako úplné a bezchybné Boží slovo.

Toto hnutí se rychle šířilo a dnes jsou Křesťanské sbory zastoupeny ve většině evropských zemí i na ostatních kontinentech. Na začátku dvacátého století vznikaly první sbory i na území dnešní České Republiky. Komunistický režim jejich činnosti zpočátku zakázal, ale od roku 1956 jsou Křesťanské sbory státem uznány jako církev.

Sbor ve Zlíně obnovil svoji činnost v roce 1957.

Naše shromáždění nejsou určena pouze členům našeho sboru, ale jsou otevřená širší veřejnosti. Navštěvují nás nevěřící lidé, kteří se chtějí něco dozvědět o Bohu. Věříme, že život každého člověka na Zemi má nějaký účel. Věříme, že Bůh má pro každého člověka nějaký plán. Chceme budovat společenství, kde se každý člověk bude cítit přijatý.

Důležitou roli pro nás hrají vztahy s Bohem, s našimi blízkými, s věřícími i nevěřícími lidmi. Na budování vztahů proto klademe důraz a snažíme se pro to vytvářet podmínky. Kromě nedělních shromáždění pořádáme různá setkání a akce jak v týdnu (např. domácí skupinky, modlitební setkání, evangelizace…), tak o některých víkendech (společné víkendové akce na chatě, výlety, zahradní slavnosti apod). V létě jsme strávili několik příjemných dní na společné dovolené.

Krátce se ještě zastavíme u organizační stránky sboru. V jeho čele stojí starší sboru. Na vedení sboru se dále podílí vedoucí sborových služeb jako jsou domácí skupinky či služba pro děti. Sbor je finančně nezávislý na státu. Na jeho chod přispívají věřící svými dobrovolnými dary.

nahoru