Domů > K prozkoumání > Zajímavé články > Umučení Krista - Kdo může za Kristovu smrt?

Umučení Krista - Kdo může za Kristovu smrt?

Film Umučení Krista se v posledních měsících setkal s velkým zájmem veřejnosti ve všech zemích, kde byl uveden. Režisér filmu, známý herec Mel Gibson, se v něm podle svých slov pokusil o věrný obraz posledních dvanácti hodin života Ježíše Krista. Reakce kritiků a veřejnosti jsou rozporuplné. Mnoho lidí je z něj nadšeno a považují jej za jeden z nejvýznamnějších a nejpůsobivějších filmů, které kdy vznikly. Jiní mu vytýkají, že je plný násilí a brutálních scén.

O co šlo Melu Gibsonovi?

Film Umučení Krista jasně ukazuje, že nikdo z těch, kteří se přímo podíleli na Ježíšově smrti, nenese hlavní vinu. Mel Gibson nechtěl svalit odpovědnost na některého jedince nebo skupinu lidí, ale ukázat atmosféru agónie a utrpení, která ukřižování předcházela. „Tento film jsem vytvořil proto,“ říká Gibson, „aby vzniklo umělecké dílo trvalé hodnoty. Všechny diváky bez rozdílu náboženského přesvědčení - včetně ateistů - ať už jsou s událostmi Ježíšova života obeznámeni nebo ne, chci přimět k vážnému zamyšlení.“

Tohoto cíle se Melu Gibsonovi rozhodně podařilo dosáhnout. Většina lidí je filmem hluboce pohnuta a mnozí nemohou zadržet slzy. Film věrně zobrazuje podrobnosti Ježíšovy smrti. Ještě nikdy se na plátně neobjevil tak živý obraz trýzně a mučení Ježíše Krista.
Zůstává však jedna nezodpovězená otázka:

Kdo může za Kristovu smrt?

Odpověď je šokující: my všichni jsme zodpovědní za smrt Ježíše, protože my všichni jsme zhřešili. Jsou to naše hříchy, které způsobily jeho smrt. Bible o tom jasně mluví:

  • Každý z nás je hříšný… “Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy” (Římanům 3,23).
  • Důsledkem hříchu jsme propadli smrti… “Mzdou hříchu je smrt“ (Římanům 6,23). To znamená věčné oddělení od Boha lásky, život ve věčném utrpení po smrti.
  • Bůh nabízí záchranu… Bůh nás nesmírně miluje. Poslal svého jediného syna, Ježíše Krista, aby za nás zemřel (Římanům 5, 8). Jak velkou cenu za naše hříchy Ježíš zaplatil!
  • Bůh čeká na naši odpověď… „Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš zachráněn“ (Římanům 10,9).

Jak to udělat?

S Ježíšem můžeš mluvit jednoduchými slovy v modlitbě:

Pane Ježíši, jsem pohnut Tvým hrozným utrpením na kříži. Uvědomuji si, že jsi trpěl za moje hříchy. Děkuji Ti za Tvou oběť. Děkuji, že mě tolik miluješ. Odpusť mi, prosím, moje hříchy. Chci změnit svůj život a začít znovu s Tebou jako se svým Pánem a Zachráncem. Díky, že jsi přemohl hřích a smrt. Amen.

Podle letáčku ATS (American Tract Society) upravila BTM. Vytvořeno ve spolupráci s HollywoodJesus.com.


Nahoru