Domů > K prozkoumání > Zajímavé články > Tři střípky, které mně vedou k víře, že existuje Bůh

Tři střípky, které mně vedou k víře, že existuje Bůh

Čemu je rozumnější věřit - tomu, že "vesmír vznikl před konečně mnoha lety", nebo tomu, že "vesmír existuje věčně"?

Vznik vesmíru

Čemu je rozumnější věřit - tomu, že "vesmír vznikl před konečně mnoha lety", nebo tomu, že "vesmír existuje věčně"? Tzv. rudý posuv ve světle dopadajícím k nám z jiných galaxií je běžně interpretován tak, že tyto galaxie se od nás vzdalují. Dále tzv. zbytkové záření, které lze ve vesmíru změřit, je běžně interpretováno jako důkaz jakéhosi velkého výbuchu v minulosti - "velkého třesku". Zkrátka a dobře, astronomové jsou spíše pro konečné stáří vesmíru. Co z toho plyne? Že vesmír musel mít nějakou "Příčinu" - píšu velké "P", protože tato Příčina musela být mocná (stvořila celý vesmír) a osobní (neosobní síla se totiž nemůže rozhodnout, že něco stvoří).

Vznik života

Jak vznikla informace zakódovaná v DNA prvního živého organismu v tomto vesmíru? Nejednalo se jen tak o ledajakou informaci - nebyl to jen nějaký náhodný řetězec písmen; ani to nebyl jen nějaký soubor slovíček jistého jazyka; ani to nebyla jen tak nějaká slova sestavená do smysluplných vět. Informace i v těch nejjednodušších jednobuněčných organismech mají rozsah několika knih a obsahují vše, co daný organismus "potřebuje vědět" pro svůj správný růst a fungování v průběhu celého svého života. Čemu je rozumnější věřit - je informace zakódovaná v DNA "dílem inteligentního autora", nebo "dílem náhody"? Vzhledem k tomu, že není zatím znám příklad složité informace, která nemá autora, je smysluplnější uzavřít, že informace v DNA má Autora - píšu velké "A", protože tento Autor musí být inteligentní. Ze složitosti a rozmanitosti života také vidíme, že tento Autor má určitý plán.

Morální zákon

Jak vznikl morální zákon, zapsaný do srdce každého člověka? Existují mnohé principy správného chování - cit sebezáchovy, cit pro pomoc druhému, cit osobní hodnoty, cit bránit život druhého člověka, atd. Morální zákon není některým z těchto "citů" (ani není sjednocením všech), ale spíš jakýmsi měřítkem, které "říká", který z principů a citů je v dané chvíli ten nejdůležitější. Jako by jednotlivé city byly klávesami - pak morální zákon není některou z kláves (ani není souhrnem všech kláves), ale notovým zápisem, který říká, jakou klávesu v dané chvíli stisknout, aby náš život "hrál" tu správnou melodii. Čemu je rozumnější věřit - že tento morální zákon je "stejný pro všechny lidi všech dob", nebo že "se postupně vyvinul"? Pokud si někdo myslí, že morální zákon se postupně vyvinul, vlastně tím nepřímo dokazuje, že morální zákon je stále stejný. Posuďte sami: pokud mi řeknete, že například v jisté době byla morálka horší než dnes, vlastně tím naznačujete, že existuje jakýsi standard, kterému se ta dnešní morálka blíží více než ta dřívější - jakýsi neměnný standard platný pro obě období. Morální zákon není souhrnem skutečného jednání v dané společnosti, ale ideálem, kterému se chování lidí někdy blíží, jindy vzdaluje. A pokud existuje morální zákon, musí existovat i Zákonodárce, který tento zákon vydal.


Nahoru