top of page

Čemu věříme?

Bible je ve svém původním znění pro nás spolehlivým a úplným Božím Slovem. Je nejvyšší autoritou pro naše životy. Z poselství Bible chápeme následující významné pravdy:

  • Bůh vždy byl a navždy bude existovat. Je Stvořitelem hmoty, času, prostoru i všeho duchovního jsoucna.

  • Bůh je láska, miluje všechny lidi.

  • Každý člověk je však od Boha odloučen pro svůj hřích a není schopen vlastním úsilím získat Boží přízeň.

  • Ježíš Kristus je Božím Synem. Bůh ho poslal na tento svět, aby napravil hříchem narušený vztah člověka s Bohem. Když se Ježíš narodil na této zemi, byl plně Bohem i člověkem v jedné osobě. Nikdy nezhřešil, a proto se mohl stát Spasitelem.

  • Zemřel na kříži za hříchy všech lidí všech dob. Bůh Otec ho vzkřísil z mrtvých a nyní je v jeho přítomnosti.

  • Kdokoli může získat odpuštění hříchů a nový, věčný život pokáním (tj. upřímnou lítostí nad hříchem a odvrácením se od něho) a osobním přijetím Pána Ježíše Krista a Jeho obětí na kříži.

  • Pokud se člověk skrze víru nesmíří s Bohem, zůstane navždy v odloučení od Boha. Nesmrtelnost duše člověka a konečný Boží soud po vzkříšení jsou z Bible zřejmé.

Více na: https://www.krestanskesbory.cz/dle/vedit21.php?id=7

Čemu věříme?: Text
Čemu věříme?: Obrázek
bottom of page